Läs mer om

Det här är ett nationellt register över transportörer av avfall som har tillstånd eller gjort anmälan.
Här finns även de som anmält yrkesmässig insamling av avfall samt handlare och mäklare av avfall.

Registret är under uppbyggnad. Om du inte hittar ett företag i registret får du vända dig till Länsstyrelsen i ditt län.

Dessa ärenden handläggs av länsstyrelsen i det län där företaget har sitt säte eller utövar den
huvudsakliga delen av sin verksamhet. Utländska åkare ansöker hos länsstyrelsen i något av de län
där de hämtar eller lämnar avfall. Tillstånden gäller i hela Sverige. Kommunernas miljönämnder,
Länsstyrelsen och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter över avfallstransporterna.

Här finns mer information om vad som gäller för tillstånd och anmälan om transport och hantering av avfall.