Läs mer om

Det här är ett nationellt register över transportörer av avfall som har tillstånd eller gjort anmälan om transport av avfall enligt 5 kap avfallsförordningen eller Naturvårdsverkets förskrift SNF 2022:2.
Här finns även de företag som anmält yrkesmässig insamling av avfall samt handlare och mäklare av avfall enligt avfallsförordningen.

Dessa ärenden handläggs av länsstyrelsen i det län där företaget har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Utländska åkare ansöker hos länsstyrelsen i något av de län där de hämtar eller lämnar avfall. Tillstånden gäller i hela Sverige. Kommunernas miljönämnder, Länsstyrelsen och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter över avfallstransporterna.

Här finns mer information om vad som gäller för tillstånd och anmälan om transport och hantering av avfall.

Uppgifterna kommer från Länsstyrelsernas diariesystem och uppdateras en gång per dygn.