Söktips

Företagsnamn
Det går att skriva in del av namn

Orgnr
Endast hela organisationsnumret är sökbart.
Enskilda företag börjar på år (ÅÅÅÅ).

Myndighet
Länsstyrelsen som handlagt ärendet.

Säte (kommun)
Där företaget har sitt säte eller sin verksamhet.

Land (Svensk/utländsk)
Det går att söka efter svenska företag och/eller utländska företag.

Typ av tillstånd
Du kan begränsa sökningen genom att välja ett alternativ genom att trycka ner ”CLTR”-knappen och klicka på valen.

Yrkesmässig/Eget avfall
Du kan begränsa sökningen genom att välja ett av alternativen

Starta sökning
Klicka på

Sökresultat


I Sökresultat visas ett företag som har ett tillstånd för farligt avfall och ett för övrigt avfall med samma diarienummer som två olika träffar.
Enskildfirma: Företag som har personnummer som organisationsnummer visas som "Enskild firma".
PUL: Uppgifter för enskild firma som inte gett samtycke till publicering av personuppgifter ersätts organisationsnummer, firmanamn och adressuppgifter med "PUL".

Det går att exportera resultatet till
- Excel
- Pdf
eller skriva ut det .

Detaljer
Visar även uppgifter om Diarienummer. Om det finns två tillstånd med samma diarienummer (exempelvis farligt avfall och icke-farligt avfall) visas det på samma Detaljer även om man bara sökte på den ena av de två tillståndstyperna.
Här presenteras fler uppgifter om tillståndet. Dock inte villkoren kopplade till tillståndet.

Villkor, var syns de?
För att även få se de villkor som gäller för tillståndet klicka på ikonen .
Pdf-dokumentet kopplar till det tillstånd som väljs; "Farligt avfall" eller "Ickefarligt avfall". För en fullståndig bild kan man behöva öppna båda pdf-dokumenten.